Register Exhibition

แบบสอบถาม / Questionaire
 1. ท่านอยู่ในอุตสาหกรรมใด Your main Industry?
 2. ตำแหน่งงานปัจจุบันของท่าน Your Job Position?
 3. ประเภทธุรกิจ / หน่วยงานของท่าน Your Organization / Type of Business
 4. ระบุประเภทสินค้าหรือบริการที่ท่านสนใจ Your Product / Service Interest
 5. วัตถุประสงค์หลักในการเข้าชมงาน Your Main Reasons of Visit
 6. งบประมาณในการจัดซื้อ Your Estimated Purchasing / Investment Level
 7. ท่านทราบข่าวการจัดงานได้อย่างไร How do you learn about the show?

วิธีปฎิบัติก่อนเข้าชมงาน ตามมาตรการ DMHTTA
 1. กรุณาแสดงอีเมลยืนยันการเข้าชมงานของท่านต่อเจ้าหน้าที่บริเวณจุดลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเข้าชมงาน
 2. กรุณาวัดอุณหภูมิก่อนเข้าชมงาน หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าชมงาน
 3. กรุณาแสดงผลการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือหลักฐานการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าชมงาน
 4. ผู้เข้าชมงานต้องทำการแสกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” หรือ “ไทยเซฟไทย” เพื่อเช็คอิน-เช็คเอาท์ ออกจากพื้นที่แสดงงาน
 5. ผู้เข้าชมงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้าตลอดเวลาระหว่างเข้าชมงาน
 6. โปรดเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร ตลอดระยะเวลาการเข้าชมงาน
 7. โปรดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์หรือสินค้าของผู้จัดแสดงงาน
 8. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ จำกัดจำนวนผู้เข้าชมงาน เพื่อลดความหนาแน่นในพื้นที่
 9. โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบของการเข้าชมงานอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย
Procedures to follow before attending the hall in acoompiance with DMHTTA guidelines (covid measures)
 1. Please present this confirmation letter to the registration counter to receive your badge.
 2. Please kindly follow the health screening requirement at the hall entrance. Visitor(s) whose body temperature exceeds 37.5 degrees Celsius, will not be allowed to enter the hall.
 3. Please show verification vaccine result corresponding to government regulation or ATK result within 72 hours before visiting.
 4. Visitors must scan the QR Code using "ThaiChana" or "Thai Save Thai" applications when entering and exiting the hall.
 5. Visitors must wear a mask (surgical preferable) at all times during the visit.
 6. Please always keep 1–2 meters social-distancing at any areas during the show.
 7. Please wash your hands with alcohol gel before entering and existing the hall, and every time you touch the exhibitors' equipment or products.
 8. The organizer reserves the right to a limited number of visitors to reduce the density in the area (you are advised to pre-register in advance).
 9. To protect yourself and others, please adhere to the guidelines above. Thank you.

นโยบายความเป็นส่วนตัว
เพื่อการดำเนินการลงทะเบียนที่เสร็จสมบูรณ์ คุณยอมรับว่า
คุณอนุญาตให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน
 • ติดต่อคุณเพื่อข้อมูลอัปเดตข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน
 • คุณอนุญาตให้ผู้จัดงาน ผู้แสดงสินค้า ผู้สนับสนุนการจัดงานและผู้เกี่ยวข้องติดต่อคุณเกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา
 • สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปนสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน
  • เพื่อการจัดงานแสดงสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์
  • เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานของผู้เยี่ยมชม
  • เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การจัดงานสำหรับผู้เยี่ยมชม
  • เพื่อติดต่อกับคุณทั้งจากบริษัทผู้จัดงาน ผู้แสดงสินค้าและผู้สนับสนุนการจัดงาน
คุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลจากเราได้ตลอดเวลาโดยคลิกลิงก์ ยกเลิกรับข่าวสาร ในอีเมลที่ได้รับหรือติดต่อเราที่ info@tceb.or.th
Privacy Policy Terms
By continuing to register, you accept that
 • Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) may contact you with updates, relevant promotions, and information about future events provided by TCEB.
 • Maybe the exhibitors, sponsors, and organizers will contact you for their products and services.
 • Thailand Convention and Exhibition Bureau will use your personal information provided during the registration process
  • To host and manage this digital event
  • To analyze visitor traffic with a view
  • To improve the event experience for visitors
  • To contact you by the information you are sharing with exhibitors, sponsors, and organizers in better responding to your interest and engaging with you.
In a meantime, you can also opt-out of hearing from us at any time by clicking the unsubscribe links in our emails or contacting us at info@tceb.or.th